Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble utsatt pga situasjonen rundt covid-19.

 

Dato er nå satt og det innkalles til årsmøte:

Tid: 17.06.2020

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 15. juni til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22

Årsmeldingen for 2019 finner du her Fullstendig årsmelding 2019.pdf som behandles på årsmøtet 2020.

 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE:

1.Godkjenning av innkalling.

2.Registrering og godkjenning av fullmakter

3.Valg av møteleder og referent

4.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

5.Årsmelding og regnskap for 2019.

6.Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak.

7.Fastsette honorar til styre og revisor.

8.Saker fremlagt av styre.

9.Innsendte forslag og saker fra medlemmene.

10.Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak.

11.Tariffer for vannavgift mv, jfr. § 5.

12.Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

         - av styreleder, jfr. §14.

         - av styremedlemmer, jfr. § 14.

         - av varamedlemmer til styre, jfr. § 14..

         - av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte.

         - av revisor

Styret Eide Vassverk SA

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Årsmøtet ble utsatt pga situasjonen rundt covid-19.

 

Dato er nå satt og det innkalles til årsmøte:

Tid: 17.06.2020

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 15. juni til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22

Årsmeldingen for 2019 finner du her Fullstendig årsmelding 2019.pdf som behandles på årsmøtet 2020.

 

13.03.2020

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

 

Visste du at et kid nummer består av både tall og tegn?

 

 

      

21.03.2019

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

I 2019 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

21.03.2019

Den 22. mars markeres verdens vanndag der årets tema er «Leave no one behind», ingen skal etterlates. Utsatte grupper - kvinner, barn, flyktninger, urfolk, funksjonshemmede og mange andre – møter ofte voldshandlinger eller blir oversett og diskriminert mot når de prøver å få tilgang til og forvalte det trygge vannet de trenger.

 

 

21.03.2019