Innkalling til årsmøtet 2021

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 25.05.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 21. mai til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

Årsmeldingen for 2020 finner du her Årsmelding 2020 som behandles på årsmøtet den 25.05.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAKSLISTE:

1.Godkjenning av innkalling.

2.Registrering og godkjenning av fullmakter

3.Valg av møteleder og referent

4.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

5.Årsmelding og regnskap for 2020.

6.Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak.

7.Fastsette honorar til styre og revisor.

8.Saker fremlagt av styre.

9.Innsendte forslag og saker fra medlemmene.

10.Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak.

11.Tariffer for vannavgift mv, jfr. § 5.

12.Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

         - av styreleder, jfr. §14.

         - av styremedlemmer, jfr. § 14.

         - av varamedlemmer til styre, jfr. § 14..

         - av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte.

         - av revisor

Styret Eide Vassverk SA

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Tips og råd vedrørende stell og vanning av plen.

HUSK: sjelden og mye fremfor ofte og lite er det plenen din trenger.

 

14.07.2016

Sommer og tid til å gjøre andre ting gir påfyll til en ny hverdag!

Lad batteriene!!

14.07.2016

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 25.05.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 21. mai til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

Årsmeldingen for 2020 finner du her Årsmelding 2020 som behandles på årsmøtet den 25.05.21.

 

 

 

12.05.2021

Bakgrunnen for endringen i satser er at Hustadvika kommune skal drifte alt avløp selv. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune. Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner. Det førte til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt.

16.10.2020