Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte:

Tid: 09.11.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Alle medlemmer velkommen!  Påmelding på forhånd for de som ønsker å delta 

Frist for påmelding: 8. nov til: post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

 Saksdokument: saksfremlegg ekstraordinært årsmøte 2021

 

 

 

SAKSLISTE iht vedtektene §12:

1. Registrering og godkjenning av fullmakter

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

4. Godkjenning av innkalling

11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr. vedtektene § 5.

- saken ble på ordinært årsmøte, vedtatt utsatt til ekstra ordinært årsmøte. 

 

Bakgrunn:

På ordinært årsmøte 2021, ble det av enkelte medlemmer fremmet forslag om at det skulle være differensierte priser for fritidsboliger, enslige pensjonister og steinindustrien, slik de var før 2020.

I henhold til samvirkeloven står det at slik differensiering «krev sakleg grunn». Møteleder ba derfor årsmøtet om å utsette saken til ekstra ordinært årsmøte, slik at styret kunne få anledning til å undersøke om differensieringen er i strid med Samvirkelovens § 17 om saklig grunn.

Forslaget fra møteleder ble vedtatt med 27 stemmer mot 5 stemmer.

 

 

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

 Vi har ledig stilling som driftsoperatør 100% stilling. Tilredelse etter avtale.

Søknadsfrist 24.04.22

Her kan du lese mere om stillingen Ny stillingsanonnse 2022.pdf

05.04.2022

 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte:

Tid: 09.11.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Alle medlemmer velkommen!  Påmelding på forhånd for de som ønsker å delta 

Frist for påmelding: 8. nov til: post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

 Saksdokument: saksfremlegg ekstraordinært årsmøte 2021

 

 

28.10.2021

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

Bakgrunnen for endringen i satser er bortfall inntekter. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune, men etter overgang til Hustadvika kommune, så falt denne inntekten bort. 

16.10.2020

 

Visste du at et kid nummer består av både tall og tegn?

 

 

      

21.03.2019