Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte:

Tid: 09.11.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Alle medlemmer velkommen!  Påmelding på forhånd for de som ønsker å delta 

Frist for påmelding: 8. nov til: post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

 Saksdokument: saksfremlegg ekstraordinært årsmøte 2021

 

 

 

SAKSLISTE iht vedtektene §12:

1. Registrering og godkjenning av fullmakter

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

4. Godkjenning av innkalling

11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr. vedtektene § 5.

- saken ble på ordinært årsmøte, vedtatt utsatt til ekstra ordinært årsmøte. 

 

Bakgrunn:

På ordinært årsmøte 2021, ble det av enkelte medlemmer fremmet forslag om at det skulle være differensierte priser for fritidsboliger, enslige pensjonister og steinindustrien, slik de var før 2020.

I henhold til samvirkeloven står det at slik differensiering «krev sakleg grunn». Møteleder ba derfor årsmøtet om å utsette saken til ekstra ordinært årsmøte, slik at styret kunne få anledning til å undersøke om differensieringen er i strid med Samvirkelovens § 17 om saklig grunn.

Forslaget fra møteleder ble vedtatt med 27 stemmer mot 5 stemmer.

 

 

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 31.05.22

Klokken: 17:30

Sted: Frodehuset

 

Påmelding innen: 30. mai til post@eidevassverk.no eller telefon 712 96 939

 

Årsmeldingen for 2021 finner du her signert årsmelding 2021.pdf  som behandles på årsmøtet.

 

Årsmøtesak 8 - saker fremlagt av styret - revidering av vedtekter - forslag reviderte vedtekter finner du her  Reviderte vedtekter.pdf

 

 

23.05.2022

 Vi søker etter driftsoperatør i 100% stilling. Tilredelse etter avtale.

Søknadsfrist 30.11.2022

Her kan du lese mere om stillingen Ny stillingsannonse nov 22

10.11.2022

 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte:

Tid: 09.11.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Alle medlemmer velkommen!  Påmelding på forhånd for de som ønsker å delta 

Frist for påmelding: 8. nov til: post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

 Saksdokument: saksfremlegg ekstraordinært årsmøte 2021

 

 

28.10.2021

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

Bakgrunnen for endringen i satser er bortfall inntekter. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune, men etter overgang til Hustadvika kommune, så falt denne inntekten bort. 

16.10.2020