Funker ikke kidnummeret?

 

Visste du at et kid nummer består av både tall og tegn?

 

 

      

Vi får tilbakemeldinger fra kunder at kid nummeret ikke funker. Det viser seg da at mange ikke er klar over at et kid nummer kan bestå av både tall og tegn. Vårt kid nummer inneholder ofte minus tegn (-).

Minustegnet er altså en del av kid nummeret.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

 Vannprøver av råvannet vviser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

21.03.2019

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

 

Visste du at et kid nummer består av både tall og tegn?

 

 

      

21.03.2019

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

Den 22. mars markeres verdens vanndag der årets tema er verdsetting av vann. Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt etterspørsel etter vann

 

 

21.03.2019