Større faktura i 2. halvår

Forklaring hvorfor større faktura i 2. halvår 2020 for enslige pensjonister og fritidsboliger.

De fleste har i disse dager mottatt faktura fra oss og den er for de fleste større enn normalt. Prisjusteringen ble ekstra stor for de to gruppene, enslige pensjonister og fritidsboliger, som har tom 2019 hatt ordning med halv avgift i forhold til en vanlig husholdning. Dette ble vedtatt på årsmøtet at skal opphøre fra og med 2020. På tidspunktet for fakturering av vannavgiften for 1. halvår 2020, så var ikke dette vedtatt enda. Det betyr at alle ble fakturert etter tariffer for 2019.

Ved fakturering av disse gruppene nå i 2. halvår, så faktureres de vanlig husholdningsavgift for 2. halvår iht årsmøtevedtak, i tillegg til at de etterfaktureres for lite fakturert for 1. halvår, ettersom vi da fakturerte etter gamle tariffer (differansen mellom halv avgift og full ny avgift).

Linjene som fremgår av fakturaen er som følger:

Husholdningsavgift 2. halvår     ( 3256/2) = kr 1628

Prisøkning 1. halvår fra enslig pensjonist/fritidsbolig til husholdning: (1628-740)= kr 888

Totalt å betale kr 2 516,-

Vi har full forståelse for at dette er mye å betale på en gang.

Da kontakt så finner vi løsning der dere kan betale fakturaen i flere avdrag.

Årsak til prisjusteringen er at Eide Vassverk SA har bortfall av inntekter på ca 1 million kroner fra 2019 til 2020. Vi hadde tom 2019 avtale om å drift av avløp for Eide kommune. Denne avtalen opphørte fra 2020.

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Eide Vassverk holder stengt fra 23. desember til 4. januar

 

16.12.2020

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

Bakgrunnen for endringen i satser er at Hustadvika kommune skal drifte alt avløp selv. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune. Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner. Det førte til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt.

16.10.2020

Forklaring hvorfor større faktura i 2. halvår 2020 for enslige pensjonister og fritidsboliger.

28.09.2020

Årsmøtet ble utsatt pga situasjonen rundt covid-19.

 

Dato er nå satt og det innkalles til årsmøte:

Tid: 17.06.2020

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 15. juni til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22

Årsmeldingen for 2019 finner du her Fullstendig årsmelding 2019.pdf som behandles på årsmøtet 2020.

 

 

Protokoll fra årsmøtet finner du her signert protokoll_1.pdf

13.03.2020

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016