Informasjon om endring av vannavgiften fra 2020

Bakgrunnen for endringen i satser er at Hustadvika kommune skal drifte alt avløp selv. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune. Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner. Det førte til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt.

Enslige pensjonister og fritidsboliger har i en årrekke hatt en egen ordning, der de har betalt bare halv avgift. Dette har vært en ordning som har kommet denne befolkningsgruppen til gode, og det er klart at dette har vært sett på som svært positivt. Endringen i vannavgiften innebar en generell økning for alle grupper, samt at særordningen for en del av industrien, fritidsboliger og enslige pensjonister opphører. Enslige pensjonister og fritidsboliger må fra 2020 betale ut fra samme kriterier som andre husholdninger som er abonnenter hos Eide Vassverk. Det er en totalsum i året på kr 3256.

Endringene er gjort av årsmøtet i vassverket i henhold til vedtektene. Årsmøtet er vassverkets øverste organ og består av alle abonnenter i Eide vassverk. Alle abonnenter er velkommen til å møte, fremme forslag og stemme over forslag. Årsmøtet blir annonsert i flere medier, og i innkalling er det også opplyst om saksliste, der tariffer er et fast punkt. Det er kun et årsmøte som kan endre satsene igjen og de må da finne andre måter å dekke inn tapet av inntekter på.

Ny prisliste med informasjon om endringen ble lagt ut på våre nettsider etter at vedtaket ble gjort. Vi har forståelse for at ikke alle våre abonnenter har internett og dermed ikke har hatt tilgang til denne informasjonen, og vil ta lærdom av det. Skulle det forekomme endringer av en slik art igjen, vil vi forsøke å informere bedre.

Om en sammenligner prisen for vann i Eide vassverk med andre kommuner og private vassverk, ser vi at Eide vassverk fremdeles har en lav pris. Kommunene har ikke lov til å differensiere avgiften for sin befolkning, og vi har heller ikke funnet eksempler på at andre privat vassverk har hatt denne ordningen for enslige pensjonister. Dette ser ut til å ha vært et gode man kun har hatt om man er abonnent i Eide vassverk.

Eide vassverk tilbyr godt vann og ønsker å fortsette med det for alle våre abonnenter. Samtidig er det nødvendig å ha en økonomi som ivaretar behov for vedlikehold og oppgradering av vannforsyningen, teknisk anlegg og kvalitetskontrollen vi har. Bortfall av inntekter har den konsekvens at vi må øke inntektene på annet vis, og i denne omgang ble det vedtatt å oppheve særordninger vi har hatt, samt en 10% økning av vannavgiften for alle abonnenter. For en vanlig husstand utgjør det 230 kroner i året.  Hvis noen abonnenter skal fortsette med særordninger med lavere avgift, er en konsekvens at alle andre abonnenter må betale mer.

Det arbeides med å se på muligheter for å øke inntektene på andre måter. Endring av hvordan satsene er bygd opp og mulighet for innsetting av vannmålere arbeider vi også med. De som har kontaktet vassverket etter at de har fått regning, skal også ha fått opplyst at om de ønsker å dele opp regningen så har de anledning til det, uten noe ekstra gebyr eller renter.  

Vi oppfordrer alle som har noe de vil ta opp med Eide vassverk om å ta kontakt direkte, så skal vi svare så godt som mulig. Epost kan sendes til post@eidevassverk.no.

Styret i Eide vassverk SA

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Tips og råd vedrørende stell og vanning av plen.

HUSK: sjelden og mye fremfor ofte og lite er det plenen din trenger.

 

14.07.2016

Sommer og tid til å gjøre andre ting gir påfyll til en ny hverdag!

Lad batteriene!!

14.07.2016

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 25.05.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Pga smittevernregler og maks antall tillatt, så må vi ha påmelding på forhånd for de som ønsker å delta.

Frist for påmelding: 21. mai til epost post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

Årsmeldingen for 2020 finner du her Årsmelding 2020 som behandles på årsmøtet den 25.05.21.

 

 

 

12.05.2021

Bakgrunnen for endringen i satser er at Hustadvika kommune skal drifte alt avløp selv. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune. Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner. Det førte til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt.

16.10.2020