Ingen avvik i vannkvaliteten i 2017

I 2017 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

På behandlet vann ble det tatt ut 34 vannprøver fra vannbehandlingsanleggene, men totalt antall utførte prøver er 132. Videre så er det gjennomført 1109 analyser uten at det ble påvist verdier utover godkjente grenseverdier.

Vi har nå de siste 8 år ikke hatt avvik på vannkvaliteten.

Det er det grunn til å være stolte av!

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

- VANLIGE ÅRSMØTESAKER

 

 

      

05.04.2018

I 2017 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

02.02.2016

Den 22.03.18 er verdens vanndag som i år handler om hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

 

 

05.04.2017

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Under årsmøtet, avholdt 20.04.2016, ble ny priser på vann vedtatt.
Her kan en oppdatert prisliste lastes ned prisliste Eide Vassverk SA 2016

21.04.2016