Innkalling til årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

- VANLIGE ÅRSMØTESAKER

 

 

      

Dato: onsdag 18.04.18

Klokkeslett: 19.00

Sted: Gruvå Eidshallen, Eide sentrum

 

 ÅRSMELDING FOR 2017 FINNER DU HER fullstendig årsmelding_1.pdf

 

 

 

 

SAKLISTE:

 1. Registrering og godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Årsmelding og regnskap 2017.
 6. Disponering av årsresultat, jfr §17 - orienteringssak
 7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor.
 8. Saker fremlagt av styret .
 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene jf.§12.
 10. Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak
 11. Tariffer for vannavgift mv. 2018
 12.  Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

           - av styreleder, jfr § 14.

           - av 2 styremedlemmer, jfr § 14.

           - av varamedlemmer til styret, jfr § 14.

           - av valgkomite` og andre utvalg bestemt av årsmøte.

           - av revisor.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

- VANLIGE ÅRSMØTESAKER

 

 

      

05.04.2018

I 2017 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

02.02.2016

Den 22.03.18 er verdens vanndag som i år handler om hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

 

 

05.04.2017

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Under årsmøtet, avholdt 20.04.2016, ble ny priser på vann vedtatt.
Her kan en oppdatert prisliste lastes ned prisliste Eide Vassverk SA 2016

21.04.2016