Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøtet for 2019 ble avholdt på Frodehuset 24. april kl 19.

Der ble vanlige årsmøtesaker behandlet - se saksliste nedenfor.

Innkallingen er foretatt i henhold til vedtektene § 12 med minst 8 dagers varsel.

Innkallingen er lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Extra Eide.

I tillegg er innkallingen annonsert i Romsdalsbudstikke lørdag 13. april, på Eide Vassverk sin hjemmeside

og på facebook hvor det er opprettet arrangement som er delt i gruppen "Hva skjer i Eide". 

 

 

 

 

Her finner du årsmeldingen for 2018:

 Signert Årsmelding 2018.pdf 

 

 

 

 

      

 SAKLISTE:

 1. Registrering og godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Årsmelding og regnskap 2018.
 6. Disponering av årsresultat, jfr §17 - orienteringssak
 7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor.
 8. Saker fremlagt av styret .
 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene jf.§12.
 10. Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak
 11. Tariffer for vannavgift mv. 2019
 12.  Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

           - av styreleder, jfr § 14.

           - av 2 styremedlemmer, jfr § 14.

           - av varamedlemmer til styret, jfr § 14.

           - av valgkomite` og andre utvalg bestemt av årsmøte.

           - av revisor.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Årsmøtet for 2019 ble avholdt på Frodehuset 24. april kl 19.

Der ble vanlige årsmøtesaker behandlet - se saksliste nedenfor.

Innkallingen er foretatt i henhold til vedtektene § 12 med minst 8 dagers varsel.

Innkallingen er lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Extra Eide.

I tillegg er innkallingen annonsert i Romsdalsbudstikke lørdag 13. april, på Eide Vassverk sin hjemmeside

og på facebook hvor det er opprettet arrangement som er delt i gruppen "Hva skjer i Eide". 

 

 

 

 

Her finner du årsmeldingen for 2018:

 Signert Årsmelding 2018.pdf 

 

 

 

 

      

21.03.2019

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

I 2018 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

21.03.2019

Den 22. mars markeres verdens vanndag der årets tema er «Leave no one behind», ingen skal etterlates. Utsatte grupper - kvinner, barn, flyktninger, urfolk, funksjonshemmede og mange andre – møter ofte voldshandlinger eller blir oversett og diskriminert mot når de prøver å få tilgang til og forvalte det trygge vannet de trenger.

 

 

21.03.2019

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Under årsmøtet, avholdt 24.04.2019, ble nye priser på vann mv. vedtatt.
Her kan en oppdatert prisliste lastes ned Prisliste fom 2019.pdf

21.04.2016