Innkalling til årsmøtet 2022

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 31.05.22

Klokken: 17:30

Sted: Frodehuset

 

Påmelding innen: 30. mai til post@eidevassverk.no eller telefon 712 96 939

 

Årsmeldingen for 2021 finner du her signert årsmelding 2021.pdf  som behandles på årsmøtet.

 

Årsmøtesak 8 - saker fremlagt av styret - revidering av vedtekter - forslag reviderte vedtekter finner du her  Reviderte vedtekter.pdf

 

 

 

 SAKSLISTE:

1.Godkjenning av innkalling.

2.Registrering og godkjenning av fullmakter

3.Valg av møteleder og referent

4.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

5.Årsmelding og regnskap for 2021.

6.Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak.

7.Fastsette honorar til styre og revisor.

8.Saker fremlagt av styre.

-  revidering av vedtekter

9.Innsendte forslag og saker fra medlemmene.

10.Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak.

11.Tariffer for vannavgift mv, jfr. § 5. (sak ligger i årsmeldingen)

12.Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

         - av styreleder, jfr. §14.

         - av styremedlemmer, jfr. § 14.

         - av varamedlemmer til styre, jfr. § 14..

         - av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte.

         - av revisor

Styret Eide Vassverk SA

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 31.05.22

Klokken: 17:30

Sted: Frodehuset

 

Påmelding innen: 30. mai til post@eidevassverk.no eller telefon 712 96 939

 

Årsmeldingen for 2021 finner du her signert årsmelding 2021.pdf  som behandles på årsmøtet.

 

Årsmøtesak 8 - saker fremlagt av styret - revidering av vedtekter - forslag reviderte vedtekter finner du her  Reviderte vedtekter.pdf

 

 

23.05.2022

 Vi søker etter driftsoperatør i 100% stilling. Tilredelse etter avtale.

Søknadsfrist 30.11.2022

Her kan du lese mere om stillingen Ny stillingsannonse nov 22

10.11.2022

 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte:

Tid: 09.11.21

Klokken: 19:00

Sted: Frodehuset

 

Alle medlemmer velkommen!  Påmelding på forhånd for de som ønsker å delta 

Frist for påmelding: 8. nov til: post@eidevassverk.no eller ring 90 25 31 22.

 

 Saksdokument: saksfremlegg ekstraordinært årsmøte 2021

 

 

28.10.2021

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

Bakgrunnen for endringen i satser er bortfall inntekter. Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune, men etter overgang til Hustadvika kommune, så falt denne inntekten bort. 

16.10.2020