Meny

Innkalling til årsmøtet 2023

Det innkalles til årsmøte på Frodehuset, mandag 24.04.2023 kl. 18.00.

Påmelding: post@eidevassverk.no / 71 29 69 39
Årsmeldingen for 2022 finner du her  Årsmelding 2022 som behandles på årsmøtet.

SAKSLISTE:

 • Godkjenning av innkalling.
 1. Registrering og godkjenning av fullmakter
 2. Styreleder skal være møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Årsmelding og regnskap for 2022
 6. Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak
 7. Fastsette honorar til styre og revisor
 8. Saker fremlagt av styre.
  • reviderte vedtekter vedtatt på årsmøtet i 2022. Iht vedtekt §21, så krever §§ 22 og23 krever gyldig vedtak på to påfølgende årsmøter.
 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene.
 10. Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak.
 11. Tariffer for vannavgift mv, jfr. §§ 8 og 9. (sak ligger i årsmeldingen)
 12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
  • av styreleder, jfr. §13
  • av styremedlemmer, jfr. § 13
  • av varamedlemmer til styre, jfr. § 13
  • av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte
  • av revisor


Styret Eide Vassverk SA


Annet aktuelt...

Ingen avvik i vannkvaliteten i 2022

Ingen avvik i vannkvaliteten i 2022

Vannprøver av råvannet vviser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.
Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (kl...

Investeringsbehovet i vannbransjen

Investeringsbehovet i vannbransjen

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke.