Innkalling til årsmøtet 2023

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 24.04.2023

Klokken: 18:00

Sted: Frodehuset

 

Påmelding til:  post@eidevassverk.no eller telefon 712 96 939

 

Årsmeldingen for 2022 finner du her  Årsmelding 2022_ som behandles på årsmøtet.

 

 

 

 

 

 SAKSLISTE:

 - Godkjenning av innkalling.

1. Registrering og godkjenning av fullmakter

2. Styreleder skal være møteleder

3.  Valg av referent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

5. Årsmelding og regnskap for 2022

6. Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak

7. Fastsette honorar til styre og revisor

8. Saker fremlagt av styre.

-  reviderte vedtekter vedtatt på årsmøtet i 2022. Iht vedtekt §21, så krever §§ 22 og23 krever gyldig vedtak på to påfølgende årsmøter.

9.  Innsendte forslag og saker fra medlemmene.

10. Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak.

11. Tariffer for vannavgift mv, jfr. §§ 8 og 9. (sak ligger i årsmeldingen)

12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.

         - av styreleder, jfr. §13

         - av styremedlemmer, jfr. § 13

         - av varamedlemmer til styre, jfr. § 13

         - av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte

         - av revisor

 

Styret Eide Vassverk SA

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

 

Det innkalles til årsmøte:

Tid: 24.04.2023

Klokken: 18:00

Sted: Frodehuset

 

Påmelding til:  post@eidevassverk.no eller telefon 712 96 939

 

Årsmeldingen for 2022 finner du her  Årsmelding 2022_ som behandles på årsmøtet.

 

 

 

 

14.04.2023

 Vannprøver av råvannet vviser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

21.03.2019

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

16.10.2020

 

Visste du at et kid nummer består av både tall og tegn?

 

 

      

21.03.2019

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018