Verdens vanndag

Den 22.03.18 er verdens vanndag som i år handler om hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

 

 

Bakgrunn for verdens vanndag:

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig siden da. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen. Les mer om verdens vanndag her https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-vanndag

 

Vann er et sentralt tema for flere av FNs bærekraftsmål. Mål 6 handler om tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Mål 13 om å stoppe klimaendringene, og mål 14 om liv under vann har også åpenbare vanntema.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Les mer om FN`s bærekraftsmål her

 

ÅRETS TEMA:   SVARET ER I NATUREN  

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på deres helse, utdanning og livskvalitet.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Aktuelt

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

- VANLIGE ÅRSMØTESAKER

 

 

      

05.04.2018

I 2017 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

02.02.2016

Den 22.03.18 er verdens vanndag som i år handler om hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

 

 

05.04.2017

Vann er beste og sunneste tørstedrikk.

Du kan lese mere om 10 gode grunner til å drikk mere vann (klikk på link)

24.08.2016

Under årsmøtet, avholdt 20.04.2016, ble ny priser på vann vedtatt.
Her kan en oppdatert prisliste lastes ned prisliste Eide Vassverk SA 2016

21.04.2016