Prisoversikt - 2020

På grunn av bortfall av inntekter på ca 1 mill. fra 2019 til 2020, så ble det vedtatt økning på årsmøtet 17.06.2020 fra og med 2020 av tariffer med ca 10% for alle grupper foruten enslige pensjonister og fritidsboliger, der ordningen med halv avgift for enslige pensjonister og fritidsboliger opphørte fom 2020. Disse betaler fom 2020 sats tilsvarende husholdninger.

Steinindustrien har også fått ei større økning enn 10% og faktureres samme kubikkpris som øvrige bedrifter med måleravlesning fom 2020.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2020  eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 Her kan du laste ned prislisten Prisliste 2020.pdf

 

PRIVAT HUSHOLD   Avgift pr. år Inkl. mva  
Vannavgift husholdning, enslige pensjonister og fritidsbolig  kr       2 605  kr          3 256 pr. år
Hybelleilighet    kr       1 740  kr          2 175 pr. år

 

GÅRDSBRUK   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr       1 303  kr          1 629 pr. år
Pr. storfeenhet - forbruksavg.    kr          137  kr             172 pr. stk
Driftsbyggning uten dyr    kr          870  kr          1 088 pr. år

 

BEDRIFTER OG OFF. BYGN. ETTER AREAL   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr       1 303  kr          1 629 pr. år
Avgiftsklasse 1 - forbruksavg.    kr         6,36  kr            7,95 pr. m²
Avgiftsklasse 2 - forbruksavg.    kr       11,32  kr           14,15 pr. m²
Avgiftsklasse 3 - forbruksavg.    kr       15,60  kr           19,50 pr. m²
Forbrukstillegg kl 1    kr       1 956  kr           2 445 pr. år
Forbrukstillegg kl 2    kr       3 915  kr           4 894 pr. år
Forbrukstillegg kl 3    kr       5 877  kr           7 347 pr. år
Forbrukstillegg kl 4    kr       7 839  kr           9 799 pr. år

 

MÅLT FORBRUK   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr      1 303  kr       1 629 pr. år
Vannavgift forbruk    kr        7,74  kr         9,68 pr. m³
Kun bedrifter med forbruk over 1000 m³/år kan ha måler jfr vedtektene §5      

 

GEBYRER   GEBYR Inkl. mva
Gebyr avstengingsvarsel    kr        462  kr           578
Gebyr stenge / gjenåpne    kr        630  kr           788

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT   Andel Tilknytningsavg.
Bolighus, pr.leilighet    kr       7 000

 pr.m² gulvareal

 kr   13,86        

 kr   17,33 inkl mva

       

 

Hytter < 80 m²

 

 

 kr       4 000

 

Bekoster selv stikkledning

Hytter > 80 m²    kr       7 000 Bekoster selv stikkledning

 

Andre byggninger og uttak

   

 

 

pr. 500 m² gulvareal    kr       7 000

pr.m² gulvareal

 kr   13,86

 kr   17,33 inkl mva

       

 
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

31.08.2016

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf

 

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

På grunn av bortfall av inntekter på ca 1 mill. fra 2019 til 2020, så ble det vedtatt økning på årsmøtet 17.06.2020 fra og med 2020 av tariffer med ca 10% for alle grupper foruten enslige pensjonister og fritidsboliger, der ordningen med halv avgift for enslige pensjonister og fritidsboliger opphørte fom 2020. Disse betaler fom 2020 sats tilsvarende husholdninger.

Steinindustrien har også fått ei større økning enn 10% og faktureres samme kubikkpris som øvrige bedrifter med måleravlesning fom 2020.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2020  eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 Her kan du laste ned prislisten Prisliste 2020.pdf

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

18.07.2011

Er du abonnent hos Eide Vassverk SA og trenger hjelp.
Vi har heldøgns vaktordning - vakttelefon: 71 29 69 39.

 

Eide Vassverk har ikke ansvar for private stikkledninger. Ved lekkasje/feil på privat stikkledning ta kontakt med autorisert rørlegger.

18.07.2011