Prisoversikt - 2018

Våre priser per 01.01.2016 oppgis her prisliste Eide Vassverk SA 2016.  eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

Ingen endringer i priser fra 2016 til dags dato.

 

PRIVATE HUSHOLD Avgift pr. år
Husholdning Kr 2255,- (2819,50 inkl. mva)
Hybelleilighet Kr 1506,50 (1883,- inkl. mva)
Enslig pensjonist over 67 år Kr 1128,- (1410,- inkl. mva)
Hytte Kr 1128,- (1410,- inkl. mva)

 

GÅRDSBRUK Avgift
Fastavgift Kr 1128,00 pr. år (1410 inkl mva)
Pr. storfeenhet - forbruksavg. Kr 119 pr. stk. (149 inkl mva)
Driftsbygninger uten dyr Kr 753,50 pr. år (942 inkl mva)

 

BEDRIFT OG OFF. BYGN. Avgift
Fastavgift Kr 1128,00 pr. år (1410 inkl mva)
Avgiftsklasse 1 - forbruksavg. Kr 5,50 pr. m2 (6,80 inkl mva)
Avgiftsklasse 2 - forbruksavg. Kr 9,80 pr. m2 (12,30 inkl mva)
Avgiftsklasse 3 - forbruksavg. Kr 13,50 pr. m2 (16,90 inkl mva)
Forbrukstillegg kl 1 Kr 1693,60 pr. år (2117 inkl mva)
Forbrukstillegg kl 2 Kr 3389,50 pr. år (4237 inkl mva)
Forbrukstillegg kl 3 Kr 5088,65 pr. år (6360,80 inkl mva)
Forbrukstillegg kl 4 Kr 6787,00 pr. år (8483,80 inkl mva)

 

MÅLT FORBRUK Avgift
Fastavgift Kr 1128,00 pr. år (1410 inkl mva)
Steinindustri - målt forbruk Kr 5 pr. m3 (6,25 inkl mva)
Bedrifter - målt forbruk Kr 6,70 pr. m3 (8,40 inkl mva) (Over 1000 m3/år)

 

LAG OG FORENINGER Avgift
Fastavgift og forbruksavgift Kr 0,00 pr. år

 

GEBYRER Pris
Gebyr avstengingsvarsel Kr 440 (550 inkl mva)
Gebyr stenging/gjenåpning Kr 600 (750 inkl mva)

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT Andel tilknytningsavgift
Bolighus - pr. leilighet Kr 7000,00 + Kr 12,- pr m2 gulvareal (15,- inkl mva)
Hytter Kr 4000,00 + Bekoster selv stikkledning
Hytter over 80 m2 Kr 7000,00 + Bekostes selv stikkledning
Andre bygninger og
uttak pr 500 m2 gulvareal

Kr 7000,00 + Kr 12 pr m2 gulvareal (15,- inkl mva)
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard ab.vilkår vann

De tekniske er under revisjon og vil bli lagt ut snart når disse er ferdig revidert.

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

Våre priser per 01.01.2016 oppgis her prisliste Eide Vassverk SA 2016.  eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

Ingen endringer i priser fra 2016 til dags dato.

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

18.07.2011

Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Trenger du hjelp, så er det ei heldøgns vaktordning for vatn og avløp. Se nedanfor hvor du skal ringe.

18.07.2011

Her er årsmeldingene fra 2011.

Årsmeldingene inneholder regnskap, styrets- og revisors beretninger med mere.

 

 

07.04.2017