• Trolldalsvatnet - 857x379.jpg

    Trolldalsvatnet

  • Skottenvatnet_857x379.jpg

    Skottenvatnet

  • Storvisnesvatnet_857x379.jpg

    Storvisnesvatnet

Ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

Misfarget vann i kranene?

07.03.2018
Les mer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

- VANLIGE ÅRSMØTESAKER

 

 

      

05.04.2018
Les mer

I 2017 ble det tatt 21 vannprøver på råvannet. Disse viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

02.02.2016
Les mer

Den 22.03.18 er verdens vanndag som i år handler om hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

 

 

05.04.2017
Les mer

Eide Vassverk SA – Vannforsyning til privat og næring.

Eide Vassverk er et forbrukereid samvirkeforetak. Virksomhetens hovedmål er vannforsyning til vassverkets medlemmer. Eide Vassverks forsyningsområde er i Eide kommune, samt deler av Sandblåst, Skotheimsvik og Skotten i Fræna kommune. I tillegg leverer Eide Vassverk vann til Fræna kommunale vannverk fra Trolldalsvatnet.

Eide Vassverks overordnede mål er å levere vann som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder. 
Eide Vassverk SA er en virksomhet hvor målet er oppgaveløsning – ikke avkastning og profitt.