Meny

Formål og verdier

Eide Vassverks overordnede mål er å levere vann som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder.

Eide Vassverk SA har til formål å skaffe vassverkets medlemmer godkjent vannforsyning tilhusbruk, jordbruk, industri m.v. i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt legge til rette
for å bygge ut brannvann i.h.h.t. enhver tids gjeldende lover, forskrifter og veiledning, i de områder som naturlig tilhører lagets forsyningsområde.

Eide Vassverk SA kan også påta seg oppdrag eller i egen regning drive virksomhet innenfor handel og produksjon som anses å ha naturlig sammenheng med hovedformålet.

Foretaket drives med allmennyttig formål som basis.