Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

Les mer

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard ab.vilkår vann

De tekniske er under revisjon og vil bli lagt ut snart når disse er ferdig revidert.

 

 

Les mer

Her finner du våre vedtekter vedtekter

Les mer

Det ble vedtatt økning av tariffer på årsmøtet 24.04.19 fra og med 2019.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2019 Prisliste fom 2019.pdf eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 

Les mer

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Les mer

Her er årsmeldingene fra 2011.

Årsmeldingene inneholder regnskap, styrets- og revisors beretninger med mere.

 

 

Les mer

Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Trenger du hjelp, så er det ei heldøgns vaktordning for vatn og avløp. Se nedanfor hvor du skal ringe.

Les mer

Infosenter

TILBAKEMELDING
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden