Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

Les mer

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf

 

 

 

Les mer

Her finner du våre nye reviderte vedtekter som er gjeldende fom 2023 vedtatt på årsmøtet for 2022: Revidert vedtekter godkjent årsmøtet 2022.pdf

 

Her finner du våre gamle vedtekter gjeldende tom 2022:vedtekter

Les mer

Her finner du oversikt over gjeldende priser. Ta kontak ved ytterligere spørsmål.

Her kan du laste ned prisliste i pdf: Tariffer 2023_1.pdf

Disse tariffene ble vedtatt på årsmøtet 24.04.2023 gjeldende fom 2023.

 

 

Les mer

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

Les mer

Er du abonnent hos Eide Vassverk SA og trenger hjelp.
Vi har heldøgns vaktordning - vakttelefon: 71 29 69 39.

 

Eide Vassverk har ikke ansvar for private stikkledninger. Ved lekkasje/feil på privat stikkledning ta kontakt med autorisert rørlegger.

Les mer

Her er årsmeldingene fra 2011.

Årsmeldingene inneholder regnskap, styrets- og revisors beretninger med mere.

 

 

Les mer

Infosenter

TILBAKEMELDING
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden