Meny

Tekniske og administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og teknisk norm består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf og Teknisk norm 31.03.2020.pdf

Standard abonnementsvilkår for vann og tekniske norm vedtas av vassverket for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnement i forbindelse med tilknytning til vassverkets vannforsyningsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani­tærinstallasjoner og private vannanlegg.

Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse tekniske bestemmelsene.

Formålet med disse bestemmelsene er å:

  • fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår vassverket, som eier av vannforsyningssystemet og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av vannforsyningsanlegget. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet vannforsyningsanlegget.
  • stille krav til aktørene slik at det private vannforsyningsanlegget som til­knyttes vassverkets ledningsnett, blir utført på en betryggende måte med hen­syn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.