Søknad medlemsskap/eierskifte

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

  

Alle som ønsker vannforsyning fra Eide Vassverk SA må:

 •  Skriftlig søke om medlemskap i Eide Vassverk SA og akseptere Eide Vassverks vedtekter som vilkår for medlemskap og vannforsyning. Vedtektenes § 1.
 •  Ved nytilknytning innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift. Vedtektenes § 2. Ved eierskifte søke om å kunne overta tidligere eiers andelsinnskudd. Vedtektenes § 3.
 • Betale vannavgift i samsvar med vedtatte tariffer. Medlemmet er ansvarlig for vannavgiften også ved utleie.


Ved nybygg eller annen ny tilknytning for vannforsyning:

 • Ved nybygg søke vassverket om ”Tilsagn om vannforsyning”. Vedlegg til byggesøknad. Innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift før påkopling til vassverkets forsyningsnett.
 • Medlemmet må selv bekoste 50 m stikkledning fra bygning, og ha montert utvendig stoppekran.
 • Påkopling til vassverkets forsyningsnett skal avtales med vassverket. Påkoblingen utføres av Eide
  Vassverk SA, eller av noen som vassverket gir slik tillatelse.


Ved overtakelse av eiendom allerede tilknyttet vannforsyning:

 •  Ved eierskifte kan ny eier søke om å overta tidligere eiers andelsinnskudd for eiendommen. Overføringen skal godkjennes av Eide Vassverk SA, og krever at alle mellomværende mellom tidligere eier og
   vassverket er oppgjort, eller at ny eier skriftlig påtar seg å dekke tidligere eiers mellomværende.
   Alternativt kan ny eier innløse nytt andelsinnskudd for eiendommen etter gjeldende bestemmelser.
   Ved senere salg eller annet eierskifte, varsle Eide Vassverk SA om eierskiftet.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

31.08.2016

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf

 

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

På grunn av bortfall av inntekter på ca 1 mill. fra 2019 til 2020, så ble det vedtatt økning på årsmøtet 17.06.2020 fra og med 2020 av tariffer med ca 10% for alle grupper foruten enslige pensjonister og fritidsboliger, der ordningen med halv avgift for enslige pensjonister og fritidsboliger opphørte fom 2020. Disse betaler fom 2020 sats tilsvarende husholdninger.

Steinindustrien har også fått ei større økning enn 10% og faktureres samme kubikkpris som øvrige bedrifter med måleravlesning fom 2020.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2020  eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 Her kan du laste ned prislisten Prisliste 2020.pdf

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

18.07.2011

Er du abonnent hos Eide Vassverk SA og trenger hjelp.
Vi har heldøgns vaktordning - vakttelefon: 71 29 69 39.

 

Eide Vassverk har ikke ansvar for private stikkledninger. Ved lekkasje/feil på privat stikkledning ta kontakt med autorisert rørlegger.

18.07.2011