Meny

Søknad medlemsskap/eierskifte

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) Ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - Ny tilknytning
Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning sendes inn.

2) Ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - Eierskifte

  

Alle som ønsker vannforsyning fra Eide Vassverk SA må:

 •  Skriftlig søke om medlemskap i Eide Vassverk SA og akseptere Eide Vassverks vedtekter som vilkår for medlemskap og vannforsyning. Vedtektenes § 1.
 •  Ved nytilknytning innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift. Vedtektenes § 2. Ved eierskifte søke om å kunne overta tidligere eiers andelsinnskudd. Vedtektenes § 3.
 • Betale vannavgift i samsvar med vedtatte tariffer. Medlemmet er ansvarlig for vannavgiften også ved utleie.


Ved nybygg eller annen ny tilknytning for vannforsyning:

 • Ved nybygg søke vassverket om ”Tilsagn om vannforsyning”. Vedlegg til byggesøknad. Innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift før påkopling til vassverkets forsyningsnett.
 • Medlemmet må selv bekoste 50 m stikkledning fra bygning, og ha montert utvendig stoppekran.
 • Påkopling til vassverkets forsyningsnett skal avtales med vassverket. Påkoblingen utføres av Eide
  Vassverk SA, eller av noen som vassverket gir slik tillatelse.


Ved overtakelse av eiendom allerede tilknyttet vannforsyning:

 •  Ved eierskifte kan ny eier søke om å overta tidligere eiers andelsinnskudd for eiendommen. Overføringen skal godkjennes av Eide Vassverk SA, og krever at alle mellomværende mellom tidligere eier og
   vassverket er oppgjort, eller at ny eier skriftlig påtar seg å dekke tidligere eiers mellomværende.
   Alternativt kan ny eier innløse nytt andelsinnskudd for eiendommen etter gjeldende bestemmelser.
   Ved senere salg eller annet eierskifte, varsle Eide Vassverk SA om eierskiftet.