Meny

Søknad om medlemskap og drikkevannsforsyning

Fyll inn opplysninger i skjemaet under, og send inn din søknad. 
Du mottar kvittering på mail, og vi behandler din søknad så snart som mulig. Søknad om medlemskap og drikkevannsforsyning
*
*
*
*
*
*

Jeg søker med dette om medlemskap i Eide Vassverk SA på de vilkår som følger av vassverkets vedtekter.

Søknaden gjelder drikkevannsforsyning til følgende eiendom i Hustadvika kommune:

Gnr: Bnr: Seksjon:

ABONNEMENT

Angi et eller flere abonnement:

Abonnement-type Bruttoareal (m2)

TILSAGN OM DRIKKEVANNSFORSYNING VED NYBYGG

ANDELSINNSKUDD

TILKOBLING

Følgende tilkobling til Eide Vassverk`s forsyningsnett ønskes:

  •