Meny

Skjema - Eierskifte

Fyll inn opplysninger i eierskifte-skjemaet under, og send inn aktuelle endringer.
Du mottar kvittering på mail, og vi registrerer innsendte endringer så snart som mulig. Skjema - Eierskifte
*
*
*
*
*
*

Ved eierskifte kan ny eier søke om å overta tidligere eiers andelsinnskudd for eiendommen. Overføringen skal godkjennes av Eide Vassverk SA, og krever at alle mellomværende mellom tidligere eier og vassverket er oppgjort, eller at ny eier skriftlig påtar seg å dekke tidligere eiers mellomværende. Alternativt kan ny eier innløse nytt andelsinnskudd for eiendommen etter gjeldende bestemmelser.

Jeg søker med dette om medlemskap i Eide Vassverk SA på de vilkår som følger av vassverkets vedtekter

Søknaden gjelder drikkevannsforsyning til følgende eiendom i Hustadvika kommune:

Gnr: Bnr: Seksjon:

ABONNEMENT

Angi et eller flere abonnement:

Abonnement-type Bruttoareal (m2)

ANDELSINNSKUDD