Meny

Omorganisering

For å rigge oss for fremtiden, så har vi foretatt en omorganisering og ansatte har trådd inn i nye stillinger.

Silvia Tøsse er ny daglig leder og Rune Strand er ny driftsleder.

Eide Vassverk SA leverer vann av god kvalitet og med høy forsyningssikkerhet til sine abonnenter. Driften av vassverket krever høy kompetanse på flere ulike fagfelt. Vi er stolte av å ha en organisasjon som har bygget seg opp som en kvalitetsleverandør, kjennetegnet av nettopp høy kompetanse hos våre ansatte. Vi ser imidlertid at stadig nye lover, regelverk og forskrifter er med å forme de rammene som selskapet skal operere innenfor, og at disse endringene krever at vi rigger oss på en mest mulig hensiktsmessig måte i møte med fremtiden. Som et ledd i å sikre fortsatt leveranse av høy kvalitet, kunne ivareta den eksisterende kompetansen og fortsette med å bygge ny, har styret valgt å gjøre en omorganisering av den administrative ledelsen.  Ved å skille tydeligere mellom daglig drift og fagområder tilknyttet vannleveranser og den mer administrative og forretninsmessige delen av selskapet, rigger vi organisasjonen for fremtida. Det er et lite selskap, der de ansatte er vant med å jobbe tett og godt sammen, og slik vil det fortsatt være

Rune Strand har i mange år vært daglig leder, samtidig som han har hatt ansvar for drift og fagarbeidet. Med de ressurskrevende endringene som skjer på feltet, og for å enda bedre utnytte den fagkompetansen Rune innehar, vil han gå over i en stilling som Driftsleder i Eide Vassverk. En viktig del er også å sikre kompetanseoverføring til nyansatte og andre i og i tilknytning til selskapet. Styret er meget godt fornøyd med at Rune vil fortsette å tilføre Eide Vassverk sin kunnskap, og bidra til videreutvikling i fagene tilknyttet driften.

Styret er også glade for å kunne melde at forretningsfører gjennom mange år, Silvia Tøsse, har takket ja til å gå over i stillingen som daglig leder. Hun vil fremdeles ivareta de oppgavene hun har utført, og i tillegg ta på seg de oppgavene og ansvaret som naturlig ligger til stillingen som daglig leder. Silvia har en bakgrunn som legger et godt grunnlag for stillingen som daglig leder og hun kjenner vassverket og drifta godt.

Styret ser frem til fortsatt godt samarbeid og utvikling i Eide Vassverk SA, til det beste for våre abonnentene.

På vegne av styret i Eide Vassverk
Birgit Dyrhaug, Styreleder.


Annet aktuelt...

Innkalling til årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte på Frodehuset, mandag 29.04.2024 kl. 19.00.

Påmelding: post@eidevassverk.no / 71 29 69 39
Årsmeldingen fo...

Utleiedel i egen bolig

Utleiedel i egen bolig

Leier du ut hybel i enebolig, så må det meldes fra til oss.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.
Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (kl...