Meny

Investeringsbehovet i vannbransjen

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke. 

Under finner dere link til artikkel fra Norsk Vann, der de belyser at vi innenfor vannbransjen vil stå overfor store investeringer de neste 20 årene.


Annet aktuelt...

Misfarget vann?

Misfarget vann?

Misfarget vann i kranene?

Verdens vanndag

Verdens vanndag

Den 22. mars markeres verdens vanndag der årets tema er verdsetting av vann. Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig ø...

Oppgradert vannrenseanlegg

Oppgradert vannrenseanlegg

Eide Vassverk har de siste årene oppgradert vassverkets tre vannrenseanlegg (Halåsen, Bolli og Sandblåst) med to barrierer i rensetr...