Medlemsskap/eierskifte

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

 

 

 

 

 

 

Alle som ønsker vannforsyning fra Eide Vassverk SA må:

 •  Skriftlig søke om medlemskap i Eide Vassverk BA og akseptere Eide Vassverks vedtekter som vilkår for medlemskap og vannforsyning. Vedtektenes § 1.
 •  Ved nytilknytning innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift. Vedtektenes § 2. Ved eierskifte søke om å kunne overta tidligere eiers andelsinnskudd. Vedtektenes § 3.
 • Betale vannavgift i samsvar med vedtatte tariffer. Medlemmet er ansvarlig for vannavgiften også ved utleie.


Ved nybygg eller annen nytilknytning for vannforsyning:

 • Ved nybygg søke vassverket om ”Tilsagn om vannforsyning”. Vedlegg til byggesøknad. Innbetale andelsinnskudd og tilknytningsavgift før påkopling til vassverkets forsyningsnett.
 • Medlemmet må selv bekoste 50 m stikkledning fra bygning, og ha montert utvendig stoppekran.
 • Påkopling til vassverkets forsyningsnett skal avtales med vassverket. Påkoblingen utføres av Eide
  Vassverk SA, eller av noen som vassverket gir slik tillatelse.


Ved overtakelse av eiendom allerede tilknyttet vannforsyning:

 •  Ved eierskifte kan ny eier søke om å overta tidligere eiers andelsinnskudd for eiendommen. Overføringen skal godkjennes av Eide Vassverk SA, og krever at alle mellomværende mellom tidligere eier og
   vassverket er oppgjort, eller at ny eier skriftlig påtar seg å dekke tidligere eiers mellomværende.
   Alternativt kan ny eier innløse nytt andelsinnskudd for eiendommen etter gjeldende bestemmelser.
   Ved senere salg eller annet eierskifte, varsle Eide Vassverk SA om eierskiftet.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard ab.vilkår vann

De tekniske er under revisjon og vil bli lagt ut snart når disse er ferdig revidert.

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

Det ble vedtatt økning av tariffer på årsmøtet 24.04.19 fra og med 2019.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2019 Prisliste fom 2019.pdf eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

18.07.2011

Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Trenger du hjelp, så er det ei heldøgns vaktordning for vatn og avløp. Se nedanfor hvor du skal ringe.

18.07.2011

Her er årsmeldingene fra 2011.

Årsmeldingene inneholder regnskap, styrets- og revisors beretninger med mere.

 

 

07.04.2017