Meny

Prisoversikt

Her finner du oversikt over gjeldende priser. Ta kontak ved ytterligere spørsmål.

Her kan du laste ned prisliste i pdf: Tariffer 2023_1.pdf

Disse tariffene ble vedtatt på årsmøtet 24.04.2023 gjeldende fom 2023.

 

PRIVAT HUSHOLD   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Vannavgift husholdninger    kr     2 905  kr    3 631 pr. år
Hybelleilighet    kr     1 935  kr    2 418 pr. år
Fritidsbolig    kr     2 173  kr    2 716 pr. år
         

 

GÅRDSBRUK   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Fastavgift    kr    1 449  kr      1 811            pr. år
Pr. storfeenhet - forbruksavg.    kr       152  kr         191            pr. stk
Forbruksavgift etter måler    kr      8,61  kr      10,76            pr m3
Målerleie    kr       480  kr         600            pr. år
Driftsbyggning uten dyr    kr       916  kr      1 145            pr. år

 

BEDRIFTER OG OFF. BYGN. ETTER MÅLT FORBRUK   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Fastavgift    kr    1 449     kr          1 715            pr. år
Forbruksavgift etter måler    kr      8,61  kr          10,76            pr. m3
Målerleie    kr      480   kr             600            pr. år

  

GEBYRER   GEBYR eks mva Inkl. mva
Gebyr avstengingsvarsel    kr        514  kr           642
Gebyr stenge / gjenåpne    kr        701  kr           876

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT   Andel Tilknytningsavg. pr gulvareal eks mva Inkl. mva
         
Bolighus, pr.leilighet    kr       7 000

  kr  15,41  

 

 kr  19,26

Fritidsbolig

 

   kr       7 000   kr  15,41  kr   19,26

Andre byggninger og uttak

pr. 500 m² gulvareal

 

 

kr       7 000

 

  kr  15,41

 

 

kr   19,26