Prisoversikt

Her finner du oversikt over gjeldende priser. Ta kontak ved ytterligere spørsmål.

Her kan du laste ned prisliste i pdf: Tariffer

Disse tariffene ble vedtatt for 2022. Nye tariffer for 2023 vedtas på årsmøtet for 2023.

 

 

 

PRIVAT HUSHOLD   Avgift pr. år Inkl. mva  
Vannavgift husholdninger    kr     2 743  kr    3 429 pr. år
Hybelleilighet    kr     1 832  kr    2 290 pr. år
Fritidsbolig    kr     2 058  kr    2 572 pr. år
         

 

GÅRDSBRUK   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr    1 372  kr      1 715            pr. år
Pr. storfeenhet - forbruksavg.    kr       144  kr         180            pr. stk
Driftsbyggning uten dyr    kr       916  kr      1 145            pr. år

 

BEDRIFTER OG OFF. BYGN. ETTER AREAL   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr       1 372  kr          1 715            pr. år
Avgiftsklasse 1 - forbruksavg.    kr         6,70  kr            8,37            pr. m²
Avgiftsklasse 2 - forbruksavg.    kr       11,92  kr           14,90            pr. m²
Avgiftsklasse 3 - forbruksavg.    kr       16,43  kr           20,53            pr. m²
Forbrukstillegg kl 1    kr        2 060  kr           2 575            pr. år
Forbrukstillegg kl 2    kr        4 122  kr           5 153            pr. år
Forbrukstillegg kl 3    kr        6 188  kr           7 736            pr. år
Forbrukstillegg kl 4    kr        8 254  kr          10 318            pr. år

 

MÅLT FORBRUK   Avgift pr. år Inkl. mva  
Fastavgift    kr      1 372  kr       1 715            pr. år
Vannavgift forbruk    kr        8,15  kr        10,19            pr. m³
       

 

GEBYRER   GEBYR Inkl. mva
Gebyr avstengingsvarsel    kr        490  kr           608
Gebyr stenge / gjenåpne    kr        660  kr           825

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT   Andel Tilknytningsavg.
Bolighus, pr.leilighet    kr       7 000

 pr.m² gulvareal

 kr   14,59       

 kr   18,24 inkl mva

       

 

Hytter < 80 m²

 

 

 kr       4 000

 

Bekoster selv stikkledning

Hytter > 80 m²    kr       7 000 Bekoster selv stikkledning

 

Andre byggninger og uttak

   

 

 

pr. 500 m² gulvareal    kr       7 000

pr.m² gulvareal

 kr   14,59

 kr   18,24 inkl mva

       

 
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

31.08.2016

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf

 

 

 

20.05.2016

Her finner du våre nye reviderte vedtekter som er gjeldende fom 2023 vedtatt på årsmøtet for 2022: Revidert vedtekter godkjent årsmøtet 2022.pdf

 

Her finner du våre gamle vedtekter gjeldende tom 2022:vedtekter

02.09.2015

Her finner du oversikt over gjeldende priser. Ta kontak ved ytterligere spørsmål.

Her kan du laste ned prisliste i pdf: Tariffer

Disse tariffene ble vedtatt for 2022. Nye tariffer for 2023 vedtas på årsmøtet for 2023.

 

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

18.07.2011

Er du abonnent hos Eide Vassverk SA og trenger hjelp.
Vi har heldøgns vaktordning - vakttelefon: 71 29 69 39.

 

Eide Vassverk har ikke ansvar for private stikkledninger. Ved lekkasje/feil på privat stikkledning ta kontakt med autorisert rørlegger.

18.07.2011