Meny

Prisoversikt

Her finner du oversikt over gjeldende priser. Ta kontak ved ytterligere spørsmål.

 

 

PRIVAT HUSHOLD   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Vannavgift husholdninger    kr     3 044  kr    3 806 pr. år
Hybelleilighet    kr     2 028  kr    2 535 pr. år
Fritidsbolig    kr     2 277  kr    2 847 pr. år
Forbuksavgift etter måler    kr       9,02      kr    11,28 pr. år
Fastavgift måler    kr     1 519  kr    1 899 pr. år
Gebyr vannmåler (adm. og innkjøp)    kr        288  kr       360 pr. år

 

GÅRDSBRUK   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Fastavgift    kr    1 519  kr      1 898            pr. år
Pr. storfeenhet - forbruksavg.    kr       159  kr         199            pr. stk
Forbruksavgift etter måler    kr      9,02  kr      11,28            pr m3
Gebyr vannmåler (adm. og innkjøp)    kr       500  kr         625            pr. år
Driftsbygning uten dyr    kr     1 014  kr      1 268            pr. år

 

BEDRIFTER OG OFF. BYGN. ETTER MÅLT FORBRUK   Avgift pr. år eks mva Inkl. mva  
Fastavgift    kr    1 519   

 kr         1 898

           pr. år
Forbruksavgift etter måler    kr      9,02  kr          11,28            pr. m3
Gebyr vannmåler (adm. og innkjøp)    kr      500  kr             625            pr. år

  

GEBYRER   GEBYR eks mva Inkl. mva
Gebyr avstengingsvarsel    kr        539  kr           673
Gebyr stenge / gjenåpne    kr        735  kr           918

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT   Andel Tilknytningsavg. pr gulvareal eks mva Inkl. mva
         
Bolighus, pr.leilighet    kr       7 000

 

kr  16,15 

 

 kr  20

 

Fritidsbolig

 

   kr       7 000 kr  16,15  kr   20

Andre byggninger og uttak

pr. 500 m² gulvareal

 

 

kr       7 000

 

 

kr  16,15

 

 

kr   20