Prisoversikt - 2019

Det ble vedtatt økning av tariffer på årsmøtet 24.04.19 fra og med 2019.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2019 Prisliste fom 2019.pdf eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 

 

PRIVATE HUSHOLD Avgift pr. år
Husholdning Kr (2368,28)       2 960,- inkl. mva
Hybelleilighet Kr (1582,14)      1 978,- inkl. mva
Enslig pensjonist over 67 år Kr (1184,40)      1 481,- inkl. mva
Hytte Kr (1184,40)       1 481,- inkl. mva

 

GÅRDSBRUK Avgift
Fastavgift Kr (1184,40)  1 481,- pr år inkl mva 
Pr. storfeenhet - forbruksavg. Kr (124,95)     156,- pr stk  inkl mva
Driftsbygninger uten dyr Kr (791,18)      989,- pr år inkl mva

 

BEDRIFT OG OFF. BYGN. Avgift
Fastavgift Kr (1184,40)    1 480,50 pr år inkl mva
Avgiftsklasse 1 - forbruksavg. Kr (5,78)              7,22 pr m2 inkl mva
Avgiftsklasse 2 - forbruksavg. Kr (10,29)           12,86 pr m2 inkl mva
Avgiftsklasse 3 - forbruksavg. Kr  (14,18)          17,72 pr m2 inkl mva
Forbrukstillegg kl 1 Kr (1778,28)     2 222,85 pr år inkl mva
Forbrukstillegg kl 2 Kr (3558,598)   4 448,72 pr år inkl mva
Forbrukstillegg kl 3 Kr (5343,08)     6 678,85 pr år inkl mva
Forbrukstillegg kl 4 Kr (7126,35)     8 907,94 pr år inkl mva

 

MÅLT FORBRUK Avgift
Fastavgift Kr (1184,40) 1480,50 pr år inkl mva
Steinindustri - målt forbruk

Kr (6,30)          7,88 pr m3 inkl mva

Bedrifter - målt forbruk Kr (7,04)          8,79 pr m3 inkl mva (Over 1000 m3/år)

 

LAG OG FORENINGER Avgift
Fastavgift og forbruksavgift Kr 0,00 pr. år

 

GEBYRER Pris
Gebyr avstengingsvarsel Kr (462) 577,50 inkl mva
Gebyr stenging/gjenåpning Kr (630) 787,50 inkl mva

 

ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT Andel tilknytningsavgift
Bolighus - pr. leilighet Kr 7000,00 + Kr (12,60),-   15,75,- pr m2 gulvareal inkl mva
Hytter Kr 4000,00 + Bekoster selv stikkledning
Hytter over 80 m2 Kr 7000,00 + Bekostes selv stikkledning
Andre bygninger og
uttak pr 500 m2 gulvareal

Kr 7000,00 + Kr (12,60)        15,75 pr m2 gulvareal inkl mva
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Klikk på linkene under, så finner du protokoll fra årsmøtene fom 2016.

31.08.2016

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard abonnementsvilkår 2020.pdf

 

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

Det ble vedtatt økning av tariffer på årsmøtet 24.04.19 fra og med 2019.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2019 Prisliste fom 2019.pdf eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

Før vi kan gi tilsagn, så må søknad om ny tilknytning fylles ut og sendes oss.

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

Begge skjemaene kan skrives rett inn i. Lagre skjemaet lokalt på din pc og send søknad som vedlegg til post@eidevassverk.no

18.07.2011

Er du abonnent hos Eide Vassverk SA og trenger hjelp.
Vi har heldøgns vaktordning - vakttelefon: 71 29 69 39.

 

Eide Vassverk har ikke ansvar for private stikkledninger. Ved lekkasje/feil på privat stikkledning ta kontakt med autorisert rørlegger.

18.07.2011