Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard ab.vilkår vann

De tekniske er under revisjon og vil bli lagt ut snart når disse er ferdig revidert.

 

 

Standard abonnementsvilkår for vann vedtas av vassverket for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnement i forbindelse med tilknytning til vassverkets vannforsyningsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani­tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

Formålet med disse bestemmelsene er å:

  • fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår vassverket, som eier av vannforsyningssystemet og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av vannforsyningsanlegget. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom vassverket og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet vannforsyningsanlegget.
  • stille krav til aktørene slik at det private vannforsyningsanlegget som til­knyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hen­syn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Infosenteret

Standard abonnementsvilkår for vann består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

De administrative bestem­melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek­niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

De administrative bestemmelsene finner du her Standard ab.vilkår vann

De tekniske er under revisjon og vil bli lagt ut snart når disse er ferdig revidert.

 

 

20.05.2016

Her finner du våre vedtekter vedtekter

02.09.2015

Det ble vedtatt økning av tariffer på årsmøtet 24.04.19 fra og med 2019.

Her finner dere oppdaterte priser per 01.01.2019 Prisliste fom 2019.pdf eller kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

 

25.02.2006

Eide Vassverk SA er et medlemseid foretak, eid i fellesskap av lagets abonnenter. Alle grunneiere i vassverkts forsyningsområde har rett til å bli medlem.
Kun grunneiere som har innbetalt andelsinnskudd for sin eiendom har rett til medlemskap og vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Vi har to ulike søknadsskjema:

1) ved ny tilknytning bruk dette søknadsskjemaet - ny tilknytning

2) ved eierskifte bruk dette søknadsskjemaet - søknadsskjema eierskifte

18.07.2011

Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA.

Trenger du hjelp, så er det ei heldøgns vaktordning for vatn og avløp. Se nedanfor hvor du skal ringe.

18.07.2011

Her er årsmeldingene fra 2011.

Årsmeldingene inneholder regnskap, styrets- og revisors beretninger med mere.

 

 

07.04.2017