Meny

Annet aktuelt...

Omorganisering og nye stillinger

Omorganisering og nye stillinger

For å rigge oss for fremtiden, så har vi foretatt en omorganisering og ansatte har trådd inn i nye stillinger.

Silvia Tøsse er ny dagl...

Ingen avvik i vannkvaliteten i 2023

Ingen avvik i vannkvaliteten i 2023

Vannprøver av råvannet viser at råvannskvaliteten er stabil i kildene og at endring i prøvefrekvens ikke endrer dette bildet.

Investeringsbehovet i vannbransjen

Investeringsbehovet i vannbransjen

Investeringsbehovet i vannsektoren fortsetter å øke.