Meny

Innkalling til årsmøtet 2024

Det innkalles til årsmøte på Frodehuset, mandag 29.04.2024 kl. 19.00.

Påmelding: post@eidevassverk.no / 71 29 69 39
Årsmeldingen for 2023 og årsmøtesak 10 og 11, finner du her Årsmelding 2023.pdf

SAKSLISTE:

 • Godkjenning av innkalling.
 1. Registrering og godkjenning av fullmakter
 2. Styreleder skal være møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Årsmelding og regnskap for 2023
 6. Disponering av årsresultat, jfr.§ 17 – orienteringssak
 7. Fastsette honorar til styre og revisor
 8. Saker fremlagt av styre.
 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene.
 10. Styrets budsjett og økonomiplan – orienteringssak (sak ligger i årsmeldingen)
 11. Tariffer for vannavgift mv, jfr. §§ 8 og 9. (sak ligger i årsmeldingen)
 12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
  • av styreleder, jfr. §13
  • av styremedlemmer, jfr. § 13
  • av varamedlemmer til styre, jfr. § 13
  • av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte
  • av revisor


Styret Eide Vassverk SA


Annet aktuelt...

Utleiedel i egen bolig

Utleiedel i egen bolig

Leier du ut hybel i enebolig, så må det meldes fra til oss.

Omorganisering og nye stillinger

Omorganisering og nye stillinger

For å rigge oss for fremtiden, så har vi foretatt en omorganisering og ansatte har trådd inn i nye stillinger.

Silvia Tøsse er ny dagl...

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.
Du kan lese mer om 10 gode grunner til å drikk mere vann (kl...